میــــــــــــدونـــــــی کــــــــه....

میخواستم او چیزایی رو که خیلیا نمیدونستند اطلاع رسانی کنــــــــــــم....

+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 ساعت 15:27 توسط مــــــــحــــــــمـــــــــــد |


+ نوشته شده در پنجشنبه هشتم خرداد 1393 ساعت 17:21 توسط مــــــــحــــــــمـــــــــــد |


سرزمینی در بهشت

می رسد یک روز فصل بوسه چینی در بهشت روی تـخـتـی با رقیبـان می نشینی در بهشت

تـا خـدا بـهـتـر بسوزانـد مـرا خواهـد گذاشت یک نمایـشگـر در آتـش ، دوربـیـنـی در بهشت

صاحب عشـق زمیـنـی را به دوزخ می بـرنـد جا نـدارد عشق های این چنـیـنـی در بهشت

گـیـرم از روی کـرم گـاهی خـدا دعـوت کـنـد دوزخی ها را بـرای شب نـشینی در بهشت

...بـا مـرامـی که من از تـو بـاوفـا دارم سـراغ می روی دوزخ مـرا وقتـی بـبـیـنـی در بهشت

مـن اگـر جـای خـدا بـودم بـرای «ظـالـمـیــن» خلق می کردم به نامت سرزمینی در بهشـت

 

+ نوشته شده در جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393 ساعت 23:17 توسط مــــــــحــــــــمـــــــــــد |


چشم ها بیشتر می فهمند

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند
معنی کور شدن را گره ها می فهمند

سخت بالا بروی ، ساده بیایی پایین
قصه ی تلخ مرا سرسره ها می فهمند

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن
چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند

آنچه از رفتنت آمد به سرم را فردا
مردم از خواندن این تذکره ها می فهمند

نه نفهمید کسی منزلت شمس مرا
قرن ها بعد در آن کنگره ها می فهمند

+ نوشته شده در جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393 ساعت 23:15 توسط مــــــــحــــــــمـــــــــــد |


عاشقانه های بهار

از پَسِ این همه برف

که در دلم بارید

بوی تو می آید

گل کاشتی بهار !

 

"شهاب مقربین"

---------------

زیباترین شعرهای عاشقانه بهار

+ نوشته شده در جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393 ساعت 10:57 توسط مــــــــحــــــــمـــــــــــد |


دردیک پنجره

دردیک پنجره

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند

معنی کور شدن را گره ها می فهمند سخت بالا بروی ، ساده بیایی پایین قصه تلخ مرا سُرسُره ها می فهمند یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدنچشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند آنچه از رفتنت آمد به سرم را فردامردم از خواندن این تذکره ها می فهمند نه نفهمید کسی منزلت شمس مراقرن ها بعد در آن کنگره ها می فهمند کاضم بهمنی

+ نوشته شده در جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393 ساعت 10:55 توسط مــــــــحــــــــمـــــــــــد |


مـــــدونــــــــــــــی کــــــــــــه....

میدونی كه گوش و بيني در تمام طول عمر انسان در حال رشد ميباشد و بزرگتر ميشود ؟

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

+ نوشته شده در شنبه بیستم اردیبهشت 1393 ساعت 22:29 توسط مــــــــحــــــــمـــــــــــد |